Våren 2021
Under våren tar jag emot för Healing och Shiatsubehandlingar. Jag har också konsultationer genom besök och via telefon.

Gäller till och med mars

Välkommen att höra av dig.

Du hittar lediga tider vi länken Boka tidMånadens produkt på Vitamera