Healing

Healing används för läkning av kropp och själ. Healingen arbetar på en mycket subtil nivå. En nivå som ligger utanför det medvetna planet men som har en positiv påverkan på den fysiska kroppen men också på den psykiska hälsan.

När ordet healing används associerar vi lätt till något "flummigt" och många av oss blir mycket skeptiska. Traditionellt har olika healing former hänvisat till gud, alltet eller någon "mystisk kraft". Olika utövare har skapat sina modeller, bilder och hierarkier. Den som har lärt en speciell form av healing har också fått makt genom att "veta hur man gör" och talat om för andra att de har fel. Enligt mitt sätt att se är healing något allmänmänskligt som vi alla utövar. Det finns en healer inom oss alla!
Det vi behöver hjälp med är att lära oss olika tekniker och få vägledning av någon som kommit längre.

Beskrivningarna av healingen blir olika beroende på att vi kommer från olika kulturer och traditioner men målet är detsamma, att individen ska må bättre fysiskt, psykiskt och mentalt. Om du föredra att inte ha med någon andlig dimension i healing kan du se det som en process för att få i gång kroppens egen läkande förmåga. Den som vi ex. använder när vi blir friska av placebo. Poängen är just att få igång den läkningen av kroppen och själen.

Jag är utbildad i flera healingformer. bl.a Reikihealing, Healing enligt andinsk tradition samt Det helande ljuset.

Reikihealing är en av de mest kända formerna av healing som utövas i Sverige. Det har sina rötter i den japanska kulturen och har sedan spridits över värden. Den Andinska healingen kommer från Inka traditionen i Peru och det helande arbetet görs i stor samklang med moder jord och vår natur. I Det helande Ljuset arbetar man med änglar, ljusvarelser, uppstigna mästare ansliga guider och gudinnor i en mycket kraftfull form av healing Alla formerna av healing har sin styrka och hjälper oss till en bättre hälsa och ett bättre välmående på alla plan.


Behandlingarna går till så att du ligger påklädd på en bänk medan jag håller mina händer på eller över dig. Det är också möjligt att få healing på distans. Vi kommer överens om en tid. Du gör det bekvämt för dig där du befinner din och jag skickar healing under 15 minuter. Tänk på att du behöver en stund före och efter behandligen.