Coaching/Råd och stödsamtal

I olika situationer i livet behöver vi ibland någon att tala med.

Att lyfta upp oro och känslor i ett samtal kan vara mycket välgörande och lätta på det inre trycket.

Jag är auktoriserad socionom och har i över 25 år träffat människor som behövt hjälp och stöd. Som socionom har jag en god kunskap om hur samhället fungerar samt de olika processer som sker inom oss och mellan människor och deras nätverk.

Eftersom kropp och själ är en enhet ger en kombination av samtal och kroppsbehandling ytterligare en hjälp till läkning.