Vad är Healing


Alla har vi fått healing när vi behövt det. Ett tröstande ord, en kram eller bara en vänlig blick kan vara helande. Detta är grunden för all healing, att dela med sig till en annan människa av sin positiva känsla, kärlek.


Vi är alla sammanlänkade i en helhet men vi är inte alltid så medvetna om det utan vi har en förmåga att se oss som olika öar trots att vi tillhör en djupare gemenskap som finns bortom tid och rum. När vi ger varandra healing är det från den gemenskapen/källan som vi hämtar kraften.


Healing har använts i alla olika kulturer för att nå ett bättre välmående för både kropp och själ. Ritualer har skapats för att nå kraft som finns bortom vår fulla förståelse och kraften har fått olika namn men i grunden är det till samma energi som vi vänder oss. Kraften kan ex. kallas Ljuset, Källan, Alltet, Gud eller Det innersta i människan.


Ritualer som att rita tecken, be, mumla fraser, stå i olika positioner, lägga händer på ett visst sätt och så vidrae  kommer från olika traditioner. Vilka reitualer vi använder beror på hur vi fått vår kunskap och av vem vi lärt oss. Exempelvis använder den amerikanska urspungsbefolkningen och samerna, som levt nära naturen, skapat ritualer som infattar kontakt med djuren, bergen, floderna. I Japan som har ett skriftspråk med bilder använder sina tecken (bilder) när de söker kontakt med kraften.


Att följa ritualer kan vara bra för koncentrationen och att hitta rätt medvetande tillstånd men det kan bli inlåsande och ett hinder om det skapar en otrygghet av att "inte göra rätt". Det är det viktigt att tänka på att Healing är något som vi alla har tillgång till och vi behöver inte prestera. Det finns där för oss. Det är enkel och det enda som behövs är att säga ” jag vill ha healing till mig själv” eller ”jag vill att min vän ska få healing”. Sedan litar du på att den kraft som vi alla tillhör kommer med den healing som just du eller din vän behöver. Du har genom din tanke/dina ord givit tillstånd för att en helande process ska ta sin början.


Alla kan ge och få healing. Det är bara träningen som gör skillnaden om vi kan nå ett djup i den helande kraften. Träning innebär att våga lita på att healingen kommer när vi ber om den. Att ha tillit till källan, att när vi med hela vårt hjärta ber om kraft tror på att den kommer. Hur healingen kommer att se ut eller vad som händer kan vi inte veta. Vi har inte den överblicken så att vi vet vad som är det bästa för oss i varje  situation men det vi vet är att genom att vi ber om healing blir utgångsläget bättre. Varje livssituation har sin lärdom.


För att träna healing kan det vara ett stöd att lära sig en metod men tänka på att healingen är större än alla olika metoder.


Hur går en behandling till?

 I min lokal

Vi samtal om vad du önskar få hjälp med. Är det något ex. fysikt eller något känslomässigt? Du får berätta men vill du ha dina tankar för dig själv så går det också bra.


Du tar med kläderna på plats på min behandlingsbänk. Om du önskar kan jag spela lugn musik. Jag kommer att arbeta med mina händer på och ovanför din kropp. Det du behöver göra är att slappna av. Behandlingen är rogivande och avslappnande.


Jag har studerat flera olika former av healing och använder den kontakten med kraften som i den stunden känns mest rätt för dig. Givietvis får du om du önskar välja vilken form vi ska arbeta med.

 


På distans

Om du väljer att boka en tid för distanshealing kan vi om du önskar samtala en stund via telefon innan healingen börjar. Jag ringer upp dig på telefon när din tid börjar. När sedan healingen startar sätter eller lägger du dig bekvämt och bara slappnar av. Jag rekomenderar dig att se till att du har det lugnt och rogivande omkring dig.


Om du inte vill ha samtal innan healingen börjar jag sända till dig den tid som du har bokat.


När du bokar tiden skriv i noteringen om du vill ha samtal innan healingen och vilket telefonnumer jag ska använda.

Din Lisa

Höders väg 11,

754 40 Uppsala

Besöksadress: Höders väg 11 ingång från gaveln

Telefonnummer

070 -668 30 48

E-post:

lisa@dinlisa.se